KONTAKUPPGIFTER

Vem är du?


Svenska Misraimförbundet kan bli betydelsefullt för dig som vill fördjupa din upplevelse av, och kunskap om, dig själv samt ditt förhållande till världen. Traditionellt uttrycks detta som "att finna det gudomliga i det mänskliga och det mänskliga i det gudomliga". Arbetet ger verktyg och hänvisningar till hur du bättre kan lära känna och tjäna dig själv och din omvärld i en värdig, mänsklig anda. För att du skall befatta dig med det rituella arbetet på ett fruktsamt sätt krävs att du är en ansvarskännande individ som lever ett ordnat liv och har uppnått den myndiga åldern av tjugoett år. Logearbetet förutsätter att du bär en gudstro. Att arbeta sig igenom graderna kräver att man deltar aktivt i logearbetet. Den formella invigningsprocessen tar minst tio år.

Svenska Misraimförbundets arbete är i sig en väg, ett mål och en mänsklig gemenskap.

Intresserad?

 

Vill du veta mer? Kontakta oss på E-post address nedan: