MISRAIMFÖRBUNDET

Sveriges självständiga sanktuarium

Svenska Misraimförbundet


Det har alltid funnits människor som sökt sig till det höga, ideala i tillvaron. Sådana människor har genom historien mötts och bildat sällskap. Man har förbundit sig med en vilja att finna det eviga och sanna i människan. Dessa sällskap kan med ett övergripande ord kallas förbund. Traditionellt har de ofta kallats ordnar och gillen. Förbunden har verkat för människans personliga utveckling i en värdig anda av syskonskap.

Under ledord som broderskap, tolerans och sanning har man traderat riktlinjer för hur det ideala mänskliga kan bli levandegjort i en enskilld individ. Genom ritualens och ceremonins möjligheter har man velat förmedla upplevelser som skall hjälpa individen på hennes väg genom livet. Lära henne att uthärda dess svårigheter, uppleva dess skönhet och se dess möjligheter. Man har kallat denna process för invigning då man i dessa sammanhang ofta fått genomgå formella invigningsceremonier där de inre och högre aspekterna av mänsklig tillvaro åskådliggjorts.

Svenska Misraimförbundet är en nutida gemenskap som följer detta traditionella mönster. Det är ett sällskap av män och kvinnor som under det fria förbundets tecken vill arbeta tillsammans i gemenskap för att utvecklas som individer.